Bedrijven

Helpt u mee met het bekostigen van educatie van de kinderen van het Let Kids Smile Children’s Home? Dit kan door eenmalige of structurele donaties, of door het organiseren van projecten. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@letkidssmile.nl.

Ons rekeningnummer is: NL67RABO0159748925
tnv stichting Let Kids Smile

De belastingdienst heeft de Stichting Let Kids Smile de ANBI status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor donateurs betekent dit dat giften of periodieke stortingen aan de stichting Let Kids Smile aftrekbaar zijn van de belasting. Voor meer informatie zie: belastingdienst.

De stichting Let Kids Smile hecht veel waarde aan het opzetten van samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Veel bedrijven stellen hun producten en/of diensten beschikbaar of steunen ons door middel van een donatie.

Uw bedrijf kan de kinderen van het Let Kids Smile Children’s Home op verschillende manieren ondersteunen:

Eenmalige donatie

De eenmalige donaties kunnen algemeen van aard zijn of een specifieke besteding betreffen. Daarnaast kan een donatie ook projectgebonden zijn, waarbij het gehele projectbedrag of een gedeelte daarvan gespendeerd wordt aan het betreffende project. We kunnen hier meer informatie over geven wanneer gewenst.

Structurele donatie

De hulp van Let Kids Smile is zowel project- als programmagerelateerd en daarmee structureel van aard. Om onze hulpverlening uit te breiden en te verbeteren, zijn we continu op zoek naar bedrijven die zich voor een langere tijd aan Let Kids Smile willen verbinden. Structurele donaties krijgen een programmagerelateerde besteding of een projectmatige besteding die op voorhand met de donateur vastgelegd wordt.

Word partner van Let Kids Smile

Door een partnerschap met Let Kids Smile kan uw bedrijf het beleid voor maatschappelijk ondernemen op een onderscheidende manier invullen. Voor de stichting Let Kids Smile is een partnerschap van groot belang, vanwege een reductie in het kostenpercentage. Hierdoor kunnen alle donaties aan de betreffende projecten besteed worden.

Een partnerschap met Let Kids Smile biedt u een transparante samenwerking waarbij op effectieve wijze een betere toekomst voor de kinderen in Nkoranza gerealiseerd kan worden. In onze partnerschappen streven wij naar een goede aansluiting met de core business van het bedrijf. Hierdoor wordt zowel het draagvlak als de duurzaamheid van het partnerschap gewaarborgd.

Wilt u partner worden van Let Kids Smile? Neem dan contact met ons op en mail naar: info@letkidssmile.nl.

Organiseer een actie met uw bedrijf

U kunt natuurlijk ook met uw bedrijf een actie organiseren voor Let Kids Smile. U kunt bijvoorbeeld een inzamelingsactie organiseren onder werknemers om de betrokkenheid te vergroten of een relatie-evenement waarbij u huidige klanten en prospects benadert.

Voor afspraken over sponsorgesprekken, sponsorcontracten en exposure kunt u mailen naar: info@letkidssmile.nl, met vernoeming van het onderwerp: sponsoring bedrijfsnaam.