Wie zijn wij?

De stichting Let Kids Smile bestaat geheel uit vrijwilligers, die op hun eigen manier een steentje bij proberen te dragen aan de hulp voor Ghana. Dit doen zij door zich te richten op (wees)kinderen in Nkoranza en omgeving, die voor goede zorg en onderdak niet terecht kunnen bij eigen familieleden.

De stichting Let Kids Smile heeft ten doel elk kind van de grote Let Kids Smile familie een kansrijke toekomst te bieden. Vooral kwalitatief goede educatie vinden wij hiervoor erg belangrijk.

 

Onze visie

De stichting Let Kids Smile komt op voor kansarme kinderen in Nkoranza en omgeving.

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en voldoende voedsel, schoon drinkwater, goede gezondheidszorg en kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast vinden wij dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een liefdevolle en beschermende omgeving. Wij laten ons hierin inspireren door de lach van elk kind.

 

Onze doelgroep

Het Let Kids Smile Children’s Home biedt onderdak aan 15 hulpbehoevende kinderen uit Nkoranza en omgeving. Van elk van deze kinderen is het duidelijk dat er geen familieleden zijn die voor het kind kunnen zorgen.

Kinderen die vanwege bepaalde motivaties niet in het huis kunnen wonen maar wel hulp vragen, kunnen wij financieel niet helpen. Wel kunnen wij proberen naar andere oplossingen te kijken voor deze kinderen.

Wij helpen een kind vanaf de dag dat het opgenomen in het Let Kids Smile Children’s Home. Wij stoppen met het bieden van hulp wanneer wij er zeker van zijn dat het kind op weg is naar een goede toekomst. Dit betekent dat we instaan voor het volledige schooltraject (kindergarten, primary en secondary school) van elk kind.

 

Ons doel: zelfstandigheid

Een van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Let Kids Smile is zelfstandigheid van het project. Wij streven ernaar dat het project in de toekomst een Ghanees project wordt. Om deze zelfstandigheid te bereiken, werken wij uitsluitend samen met lokale zorgmoeders en coördinatoren.

Een belangrijk aspect van deze zelfstandigheid is een zelfstandig bestuur. Daarom is de stichting Let Kids Smile niet alleen in Nederland, maar ook in Ghana als niet-gouvermentele organisatie geregistreerd. Samen werken aan een betere toekomst staan centraal in de samenwerkingsstructuur die we hiermee hebben gecreëerd.

De dagelijkse kosten van het Let Kids Smile Children’s Home worden op het moment al geheel gegenereerd vanuit de Ghanese gemeenschap. Echter, educatie in Ghana is vrij duur, voornamelijk kwalitatief goed (privé)onderwijs. Deze kosten zullen nooit geheel gedragen kunnen worden vanuit Ghana. Hier zal de stichting Let Kids Smile financieel bij betrokken blijven.

 

Onze organisatie

De stichting Let Kids Smile bestaat geheel uit vrijwilligers. Dit vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend en wordt op professionele wijze uitgevoerd. Belangrijk daarbij is: goed werk leveren zonder strijkstok!

Het bestuur in Nederland bestaat uit twee personen: Mariske  (voorzitter) en Harry  (penningmeester). Het bestuur in Ghana bestaat uit Morocco Ankomah Gyan (coördinator), Grace Ndombeba (zorgmoeder) en Nasiratu Mohammed (zorgmoeder). De twee besturen hebben onderling een directe en nauwe samenwerkingsband. Hierdoor kan iedereen direct in actie komen mochten er dingen gedaan moeten worden.

Dagelijks bezoekt Morocco (coördinator) het kinderhuis. Hij kijkt hoe het gaat met de kinderen en de zorgmoeders en regelt zaken met betrekking tot onderwijs, gezondheidszorg, het gebouw etc. Voor de dagelijks verzorging van de kinderen zijn zorgmoeders Grace en Nasira aangesteld. Zij wonen in het kinderhuis en zijn dus altijd aanwezig.

Daarnaast zijn er nog twee andere mensen actief in het Let Kids Smile Children’s Home: Abena is primair verantwoordelijk voor de schoonmaak van het gebouw en Wofa voor het onderhouden van de boerderij.

 

Oprichting

De stichting Let Kids Smile is in november 2004 opgericht door Yvonne Kentjens, Tamara van den Brandt, Yuli Tak en Mariske Westendorp. Zij zijn alle vier enige tijd in Nkoranza als vrijwilligers actief geweest in het Royal Child Orphanage. Toen dit weeshuis door mismanagement failliet ging en de kinderen op straat kwamen te staan, is de stichting Let Kids Smile opgericht om de kinderen te helpen.

Na verschillende bestuurswisselingen bestaat de stichting Let Kids Smile sinds januari 2011 uit het bestuur zoals hierboven beschreven.