Help ons mee

Als kleine, niet-gouvermentele organisatie zijn wij afhankelijk van gelden van derden. Wilt u ons helpen om het kinderhuis in Nkoranza draaiende te houden, en helpt u mee met het bekostigen van educatie van de kinderen van het Let Kids Smile Children’s Home?

Dit kan door eenmalige of structurele donaties, of door het organiseren van projecten. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@letkidssmile.nl. Dit kan op particuliere of op zakelijke basis.

Ons rekeningnummer is: NL67RABO0159748925
tnv stichting Let Kids Smile

Donaties kunnen ook gemakkelijk worden overgemaakt via internetpagina: https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=1234

De belastingdienst heeft de Stichting Let Kids Smile de ANBI status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor donateurs betekent dit dat giften of periodieke stortingen aan de stichting Let Kids Smile aftrekbaar zijn van de belasting. Voor meer informatie zie: belastingdienst.

Als u nog meer vragen heeft, horen wij die graag van u via info@letkidssmile.nl.